landbouw

Kennis door ervaring

 

Veel kennis in onze organisatie is gestoeld op de ervaringen op ons eigen landbouwbedrijf. Op ons akkerbouwbedrijf telen wij gewassen zoals aardappelen en suikerbieten. Op ons varkensbedrijf houden wij dieren volgens het concept Beter-Leven (1 ster).

Akkerbouw Varkenshouderij